Klachten

Soms zijn leerlingen of hun ouders/verzorgers het ergens niet mee eens. Bijvoorbeeld omdat er lessen uitvallen. Of omdat een leerling door een docent op zijn nummer is gezet. En er zijn vast meer voorbeelden.

Probeer dan eerst de klacht op school op te lossen. Door met de docent of de schoolleiding te gaan praten. Lukt dat niet, dan kunnen leerlingen of ouders/verzorgers het hogerop zoeken.

Hoe dat moet, staat in een folder. Op korte en bondige wijze. De folder heet: ‘Klachten op school? Zo los je ze op!’ Je kunt de folder hier downloaden.
Uitgebreide informatie vind je in de klachtenregeling en het document Veiligheid en Vertrouwen.