Leerweg-adviesschema's

Handreiking voor leerkrachten van Groep 8

In het belang van uw leerlingen geeft u zo gefundeerd mogelijke adviezen voor het voortgezet onderwijs. In de praktijk blijkt dat het lastig kan zijn om aan een vmbo- advies een leerweg te koppelen. Maar bij vmbo-advies zijn ouders juist heel nieuwsgierig welke leerweg u voor hun zoon of dochter adviseert.

Het Vmbo Leerweg Adviesschema van Helicon Opleidingen is een handzaam hulpmiddel om uw vmbo-advies compleet met leerweg te kunnen geven. Daartoe is een schema ontwikkeld waarin tien kernbegrippen staan.

Die begrippen hebben voor iedere leerweg een gerichte omschrijving.

Het adviesschema bestaat dan ook uit verschillende kolommen. In de eerste kolom staan de kernbegrippen, van ‘opname leerstof’ en ‘sociale omgang’ tot ‘algemene vaardigheden’. In de andere kolommen staan de omschrijvingen voor de volgende leerwegen:

  • Basisberoepsgerichte leerweg (Basis of BB)
  •  Kaderberoepsgerichte leerweg (Kader of KB)
  • Gemengde/Theoretische leerweg (GL/TL/T+)

 

Op de achterzijde van deze kaart staat het overzichtelijke schema dat u in een paar minuten invult. De totaalscore geeft u een belangrijke indicatie welke leerweg u voor een bepaalde leerling adviseert.

De achterzijde met het in te vullen adviesschema kunt u kopiëren, maar u kunt het ook hier downloaden. Het door u ingevulde schema kunt u bij

de stukken voegen voor de vmbo-school van de betrokken leerling, zodat die school ziet waarop uw advies gebaseerd is.

 

Wij hopen dat het Helicon Vmbo Leerweg Adviesschema

een makkelijk hulpmiddel voor u zal zijn.

 

U kunt hieronder de pdf's downloaden van:

VMBO Eindhoven

VMBO Kesteren

VMBO Nijmegen