Passend Onderwijs

Helicon Opleidingen wil leerlingen optimaal opleiden door ze structuur te bieden en adequaat te begeleiden. Dit vraagt om een actieve houding van zowel Helicon Opleidingen als van ouders en de jongeren zelf. De begeleiding van de leerling vindt met name plaats in het onderwijs en is zoveel mogelijk afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Een succesvolle onderwijsloopbaan van de leerlingen is het doel van deze begeleiding.

 

Lees de informatiegids Passend Onderwijs, speciaal voor ouders. In deze gids vindt u, als ouder, informatie die u kunt gebruiken in de zoektocht naar passend onderwijs voor uw kind. De informatie is bedoeld voor ouders van kinderen die extra ondersteuning op school nodig hebben. De informatiegids is een uitgave van het Steunpunt Passend Onderwijs.